Applications, highlight

Twitter for BlackBerry เวอร์ชั่น 4.1.0.8 อัพเดตใน Beta Zone

Twitter for BlackBerry Beta Zone

เมื่อคืนนี้ BlackBerry Beta Zone ได้ปล่อย Twitter for BlackBerry เวอร์ชั่น 4.1.0.8 ออกมาให้ชาว Beta Zone ได้ทดลองใช้งานกันกอนที่จะปล่อยใน BlackBerry World หลังจากนี้

Twitter for BlackBerry เวอร์ชั่น 4.1.0.8 มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • ปรับปรุงหน้า Profile ใหม่ 
  • สำหรับรุ่นหน้าจอสัมผัส เลื่อนไป-มา เพื่อดูรายละเอียดของ Profile ได้

สามารถดาวน์โหลด Twitter for BlackBerry เวอร์ชั่น 4.1.0.8 ใน BlackBerry Beta Zone

 

** สำหรับใครที่มองไม่เห็นแอพพลิเคชั่นให้ดาวน์โหลด ให้ทำการ Edit Profile ให้เรียบร้อยก่อน แล้วรอจนกว่าจะเปิดมาแล้วมีแอพฯให้ดาวน์โหลด

เข้าชม 1285 ครั้ง

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Twitter for BlackBerry เวอร์ชั่น 4.1.0.8 อัพเดตใน Beta Zone, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Leave a Reply