Play Tennis Archive

  • http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BmEKfe8KLok อีกหนึ่งเกม เสียเงินเช่นกันไม่ฟรีนะคะ เป็นภาพ 3 มิติ มี 12 ประเทศให้เลือกเป็นนักเทนนิส ใช้การสัมผัสหน้าจอเป็นการบังคับไม้คะ […] 0

    วีดีโอรีวิวเกมส์ Play Tennis for BlackBerry 10

    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BmEKfe8KLok อีกหนึ่งเกม เสียเงินเช่นกันไม่ฟรีนะคะ เป็นภาพ 3 มิติ มี 12 ประเทศให้เลือกเป็นนักเทนนิส ใช้การสัมผัสหน้าจอเป็นการบังคับไม้คะ […]

    Continue Reading