Contacts Archive

  • สวัสดีคะ วันนี้จะมาบอกวิธีการปิดรายชื่อจากโซเชียลมีเดีย บน Blackberry Z10 สำหรับมือใหม่ก็เหมาะมากเลยทีเดียวที่ต้องรู้ไว้ ส่วนใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ   เข้ามาที่รายชื่อนะคะ หน้าตาก็เป็นเช่นนี้ด้านบน […] 0

    วิธีการปิดรายชื่อจากโซเชียลมีเดีย บน Blackberry Z10

    สวัสดีคะ วันนี้จะมาบอกวิธีการปิดรายชื่อจากโซเชียลมีเดีย บน Blackberry Z10 สำหรับมือใหม่ก็เหมาะมากเลยทีเดียวที่ต้องรู้ไว้ ส่วนใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะคะ   เข้ามาที่รายชื่อนะคะ หน้าตาก็เป็นเช่นนี้ด้านบน […]

    Continue Reading