BBM on Desktop Archive

  • สำหรับในปีนี้มีแผนมากมาย สำหรับ BBM โดยงานนี้มีการสาธิตตัว BBM บน Desktop ด้วย น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะ และมีคำถามหลายๆอย่างว่างานนี้BBM […] 0

    สาธิต BBM บน Desktop ในงาน Blackberry Jam Asia

    สำหรับในปีนี้มีแผนมากมาย สำหรับ BBM โดยงานนี้มีการสาธิตตัว BBM บน Desktop ด้วย น่าสนใจไม่น้อยเลยนะคะ และมีคำถามหลายๆอย่างว่างานนี้BBM […]

    Continue Reading