PR News

แบล็คเบอร์รี่ประกาศ เปิดรับลงทะเบียนร่วมงาน BlackBerry Jam Asia 2013

Screen Shot 2556-07-29 at 11.55.40 AM

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมงานแบล็คเบอร์รี่ แจม เอเชีย 2013 ที่จะจัดขึ้นในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2556 ณ AsiaWorld-Expo (AWE) ฮ่องกง ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานประชุมดังกล่าว ได้ที่ http://www.blackberryjamconference.com/asia

ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับ

งานแบล็คเบอร์รี่ แจม เอเชีย 2013 เป็นงานอีเว้นท์ที่จัดขึ้นสำหรับนักพัฒนาและคู่ค้าคนสำคัญผู้ซึ่งมีความกระตือรือล้นและเข้าใจเป็นอย่างดีกับการสร้างสรรค์แอพลิเคชั่น และเนื้อหาคอนเท็นซ์สำหรับ BlackBerry 10 และเวลาเดียวกันนี้ยังเป็นการถ่ายทอดข้อมูลเชิงลึกในการสร้างรายได้จากแอพลิเคชั่นเหล่านี้ ในระหว่างงาน แบล็คเบอร์รี่ แจม เอเชีย ผู้พัฒนาระบบจะได้เข้าร่วมการพัฒนารูปแบบในเชิงลึก กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และโอกาสในการสร้างเครือข่ายที่จะช่วยให้คุณสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างดีและสมบูรณ์แบบจากแอพลิเคชั่น BlackBerry 10

งานแบล็คเบอร์รี่ แจม เอเชีย 2013 เปิดโอกาสให้นักพัฒนาได้เข้าใจในความสามารถของ BlackBerry 10 และวีธีการที่พวกเขาจะสามารถสร้างสรรค์ให้ลูกค้ามีส่วนร่วม และเกิดความต้องการที่จะดาวน์โหลดและใช้งานการใช้แอพิลเคชั่นเหล่านี้ ซึ่งการสนับสนุนวิธีการใช้แอพพลิเคชั่นนี้ งานวิจัยล่าสุดโดย VisionMobile ™ (2013) พบว่า ปัจจัยที่นักพัฒนาจะเลือกรูปแบบพื้นฐานที่แพลตฟอร์มขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่วนมากนักพัฒนาจะเลือกแพลตฟอร์มที่สามารถสร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นมากกว่า และ CIO จะเลือกแพลตฟอร์มที่คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ แถมด้วยต้นทุนที่ต่ำ รวมทั้ง CMOs จะมุ่งเน้นในการเข้าถึงผู้ใช้มือสมัครเล่นที่ต้องการทดลองใช้แพลตฟอร์มใหม่ๆ

สิทธิประโยชน์สำหรับนักพัฒนา

เพื่อให้ทุกคนแน่ใจได้ว่าจะสามารถได้รับประโยชน์ทการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เรามีการจัดแบ่งหัวข้อสัมมนามากกว่า 50 หัวข้อ และแต่ละหัวข้อจะถูกนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญ และ สมาชิกผู้พัฒนาระบบโดยเฉพาะ โดยเนื้อหาต่างๆ แบ่งออกได้ดังนี้

โอกาสจากการใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์มือถือ

นักพัฒนาระบบจะสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการขยายตัวของการใช้งานคอมพิวเตอร์มือถือและวิธีการที่พวกเขาจะสร้างนวัตกรรมใหม่บนแอพพลิเคชั่น นอกเหนือจากนี้ นักพัฒนาระบบจะได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากความสามารถของมัลติทาสอันทรงประสิทธิภาพและการพัฒนาการออกแบบ UX ที่จะช่วยปรับแต่งให้แอพลิเคชั่นที่สร้างขึ้นเข้าใช้ผ่านเว็บโมบายรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ

การสร้างธุรกิจบนแบล็คเบอร์รี่

จากจุดเริ่มต้นของความคิดและการสร้างสรรค์ทางการตลาด BlackBerry App World ™ จึงได้พัฒนาสู่จุดเริ่มต้นของการสร้างองค์กรที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างธุรกิจบน BlackBerry 10 โดยเฉพาะ

ประสบการณ์ตรงในการบ่งชี้รูปแบบลายเซ็นต์ของผู้ใช้งานที่สร้างขึ้นสำหรับแบล็คเบอร์รี่โดยเฉพาะ 

นักพัฒนาระบบได้สร้างธุรกิจขึ้นบนแบล็คเบอร์รี่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่สุดในเวลานี้ นักพัฒนาได้สร้างสรรค์การออกแบบที่สามารถชี้เฉพาะไปยังลายเซ็นต์ของลูกค้า / ผู้ใช้งานได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่โดดเด่นอย่างยิ่งของ BlackBerry 10 ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นักพัฒนาระบบจะได้เรียนรู้ในการสร้างเครื่องบ่งชี้รูปแบบลายเซ็นต์นี้ วิธีการตรวจสอบต่างๆ การออกแบบ การพัฒนา และการส่งต่อแอพพลิเคชั่นนี้ไปยังส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการกระจายแอพลิเคชั่นนี้ไปร่วมกับการออกแบบเกมส์ต่างๆของพวกเขา อีกด้วย

ประโยชน์สำคัญที่นักพัฒนาจะได้รับจากการเข้าร่วม แบล็คเบอร์รี่ แจม เอเชีย ได้แก่ :

  • การเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆ ก่อนการประชุมที่จัดขึ้นหลากหลายภาษา อาทิ การพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับใช้งานบนแพลตฟอร์มแบล็คแบอร์รี่ ในแต่ละประเทศ และกรอบการใช้งาน UI รวมถึงการพัฒนารูปแบบเกมส์ต่างๆ ซึ่งเป็นจุมดมุ่งหมายสำคัญในการจัดกิจกรรมในงานครั้งนี้
  • การสอบถามผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเทศ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมงานจะสามารถถามคำถามต่างๆ ได้อย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาด้านเทคนิค หรือคำถามด้านการตลาด รวมทั้งการทำการตลาดบนแอพพลิเคชั่น
  • และร่วมดื่มด่ำไปกับเกมส์จากทั่วทุกมุมโลกผ่าน BlackBerry 10 สมาร์ทโฟน

นอกจากนั้น นักพัฒนาที่เข้าร่วมงานแบล็คเบอร์รี่ แจม เอเชีย *ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา มีสิทธิ์ได้รับเครื่อง BlackBerry® 10 Dev Alpha devices โดยเครื่องแบล็คเบอร์รี่ 10 เดฟ อัลฟ่า ได้ถูกคิดค้นขึ้น เพื่อนักพัฒนาโดยเฉพาะ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อช่วยแก้ปัญหาและการทดสอบแอพพลิเคชั่น แบล็คเบอร์รี่ 10 ซึ่งจะได้รับพร้อมการเปิดตัวแบล็คเบอร์รี่ 10 QWERTY สมาร์ทโฟน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อย, ตรวจสอบหัวข้อกิจกรรมสัมมนากลุ่มย่อย. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานประชุมแบล็คเบอร์รี่ แจม เอเชีย 2013 ได้ที่ http://www.blackberryjamconference.com/asia

หมายเหตุ :
*นักพัฒนาที่ผ่านเกณฑ์พิจารณา ในที่นี้ คือผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาโดยแบล็คเบอร์รี่ซึ่งจะพิจารณาจากข้อมูลการลงทะเบียนของผู้สมัคร ทั้งนี้ ทางแบล็คเบอร์รี่ขอสงวนสิทธิ์ ในกรณีที่นักพัฒนาท่านใดเคยได้รับเครื่องแบล็คเบอร์รี่ 10 เดฟ อัลฟ่า ซี ไม่ว่าจะจากการเข้าร่วมงานที่ผ่านมาหรือจากแบล็คเบอร์รี่โดยตรง จะไม่สามารถรับสิทธิ์ในครั้งนี้ได้ เนื่องจากเครื่องมีจำนวนจำกัด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.blackberryjamconference.com/asia/event-info/device

เข้าชม 1312 ครั้ง

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Leave a Reply