Leaked OS

Leaked: 5OS 10.2.0.1767 for BlackBerry Z30, Z10, Q10, Q5

image
ตามลิ้ง หรือจะรอตัว Official ก็ได้นะคะ แล้วแต่ชอบเลย
สำหรับนี่ต้องเสี่ยงสักนิดก่อนตัดสินใจโหลดไปลองนะคะ
ตัวนี้จะมีการเปลี่ยแปลงเล็กน้อย
ตัดแทบButtom Bar ออก
มี locked android runtime อย่าลืมติดตั้ง Unlocked Android Runtime ก่อนด้วยนะจ๊ะถึงจะใช้งานได้สมบูรณ์

สำหรับ Z10 STL100-1 os 10.2.0.1767
https://mega.co.nz/#!shd13QAY!dc2e1hAbU2trqjb2QLEFAnTBHQRyYmDsRALTsTQBTlM

สำหรับ Z10 STL100-2,3,4 os 10.2.0.1767
https://mega.co.nz/#!0p8AlDiI!Zhzz1ARp5L7MrVb8zb6vamLw8j4ZN24t_TPmJrz91Zg

สำหรับ Z30 os 10.2.0.1767
https://mega.co.nz/#!A4syGbQb!Z0c8pEzjWOozXmKGFr65zTGqRn9Jb6t6P3GixDYrpwY

สำหรับ Q10 v Q5 os 10.2.0.1767
http://api.viglink.com/api/click?format=go&key=9b4efad421c8b103b2c94b796db973b0&loc=http%3A%2F%2Fn4bb.com%2Fleaked-os-10-2-0-1767-blackberry-z30-z10-q10-q5%2F&subId=49c4ef5d9e90a16610fc0c77dfae5553&v=1&libId=d0bf4f64-a8e4-492f-88bb-cb7d7bcba7d3&out=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2FtKvPWF&ref=http%3A%2F%2Fn4bb.com%2Fblog-view%2F&title=Leaked%3A%20OS%2010.2.0.1767%20for%20BlackBerry%20Z30%2C%20Z10%2C%20Q10%2C%20Q5%20-%20N4BB&txt=Download%20Q10%2C%20Q5%20OS%2010.2.0.1767&jsonp=vglnk_jsonp_138061384284310

ที่มา n4bb.com

เข้าชม 2141 ครั้ง

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Leaked: 5OS 10.2.0.1767 for BlackBerry Z30, Z10, Q10, Q5, 5.0 out of 5 based on 1 rating

1 Comment

  1. Jorge

    Thanks friends!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (1 vote cast)

Leave a Reply