FAQs & How to

วิธีสมัครและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นใน BlackBerry Beta Zone

หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ จนอถึงตอนนี้สามารถใช้ BlackBerry ID เพื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว วันนี้จะมาแนะนำวิธีสมัครและใช้งาน BlackBerry Beta Zone ฉบับปรับปรุงใหม่ ให้เพื่อนๆได้อ่านกันครับ

Beta Zone เป็นโซนของแอพพลิเคชั่นจากทาง BlackBerry เวอร์ชั่นใหม่ ที่เป็นเวอร์ชั่น Beta ให้ผู้ที่สมัครนำไปทดลองใช้งานและทำการตอบแบบสอบถามหลังการใช้งานเพื่อที่ทางทีม BlackBerry ได้นำไปพัฒนาต่อแล้วปล่อยให้ใช้งานใน BlackBerry World

สมัคร BlackBerry Beta Zone

การสมัคร BlackBerry Beta Zone นั้น สามารถสมัครได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์และมือถือ แต่การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นของ Beta Zone นั้น จะใช้บนมือถือ BlackBerry มากกว่า จึงขอใช้วิธีสมัครบนมือถือมาให้ดูนะครับ

ไปที่ www.blackberry.com/beta เพื่อทำการสมัคร

beta-zone-1

จะเห็นปุ่ม Sign In ให้ทำการ Sign In ด้วย BlackBerry ID ของเรา

beta-zone-2

หลังจาก Sign In แล้ว จะมาอีกหน้า และให้เลือนหน้าเพจลงจนเห็นปุ่ม New User แล้วกดปุ่มนี้ จากนั้นให้ทำการ Sign In ด้วย BlackBerry ID อีกครั้ง จะเข้ามาหน้ากรอกแบบฟอร์ม

beta-zone-3

กรอกข้อมูลส่วนตัวของเราและ PIN รวมถึงรุ่นที่ใช้ให้เรียบร้อย (หากข้ามขั้นตอนนี้อาจจะไม่สามารถดาวน์โหลดแอพฯต่างๆได้) และยอมรับข้อตกลง (Agree) และเงื่อนไขต่างๆ

beta-zone-4

เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่หน้า BlackBerry Beta Zone

วิธีดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นใน BlackBerry Beta Zone

ทำการ Sign In ด้วย BlackBerry ID

beta-zone-5

เลื่อนลงมาดูส่วนของ Eligible Programs เราจะเห็นแอพพลิเคชั่นที่เปิดให้ทดลองใช้งาน

beta-zone-6

เลือกแอพพลิเคชั่นที่ต้องการจะทดลองใช้งาน และเลือก Yes, I would like to participate เพื่อเข้าไปทำการดาวน์โหลด

beta-zone-7

เลือก Agree เพื่อยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

beta-zone-8

เข้าสู่หน้ารายละเอียดของแอพพลิเคชั่น

beta-zone-9

ไปที่ Download และเลือก Agree ก่อน ถึงจะเห็นปุ่ม Download

beta-zone-10

ทำการดาวน์โหลด ในขณะนี้จะได้รับอีเมล์จากทาง Beta Zone ในนั้นจะมี Keycode ไว้สำหรับยืนยันก่อนการใช้งาน รอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ

keycode

เมื่อติดตั้งเสร็จจะทำการ reboot จากนั้นให้ทำการก็อปปี้ Keycode แล้วเปิดแอพพลิเคชั่นขึ้นมาใส่ Keycode ในช่อง แล้วกดปุ่ม Submit ใช้งานกันเลย

 

** Keycode ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ใช้ร่วมกันไม่ได้ครับ **

 

เข้าชม 5686 ครั้ง

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.5/5 (2 votes cast)
วิธีสมัครและดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นใน BlackBerry Beta Zone, 3.5 out of 5 based on 2 ratings